Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.6.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 10-02-2023 10:54:00
Placing offers : 21-02-2023 09:00:00
Offers opening : 21-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 142.33 2023-02-10 10:54:00 Proceeding
SWZ.docx docx 130.15 2023-02-10 10:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1793.55 2023-02-10 10:54:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 1093.84 2023-02-10 10:54:00 Proceeding
dokumentacja projektowa zadania objętego nadzorem.zip zip 15188.94 2023-02-10 10:54:00 Proceeding
informacja.docx docx 64.02 2023-02-22 08:25:47 Public message
informacja.pdf pdf 65.03 2023-02-22 08:25:47 Public message
unieważnienie.docx docx 103.64 2023-02-24 13:42:20 Public message
unieważnienie.pdf pdf 61.15 2023-02-24 13:42:20 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 66.15 2023-03-01 14:22:05 Public message

Announcements

2023-03-01 14:22 Wioletta Glaner W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2023-02-24 13:42 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.docx

unieważnienie.pdf

2023-02-22 08:25 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2023-02-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 815