Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPR/TZ/252/ZP/02/2023 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Deadlines:
Published : 10-02-2023 10:15:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_02_2023KB Jednorazowe.zip zip 1596.04 2023-02-10 10:20:19 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 18451.34 2023-03-08 13:01:25 Public message
zmodyfikowany SWZ z dn. 09.03.2023.pdf pdf 363.79 2023-03-13 08:11:58 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty - 09.03.2023.doc doc 414 2023-03-13 08:11:58 Public message
zmiana terminu składania ofert 09.03.2023.pdf pdf 592.63 2023-03-09 13:34:53 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - propozycja umowy - 08.03.2023.pdf pdf 378.42 2023-03-10 13:43:32 Public message
zmodyfikowany SWZ z dn. 08.03.2023.pdf pdf 362.36 2023-03-10 13:43:32 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ - OPZ do zadania nr 5 - 08.03.2023.docx docx 18.67 2023-03-10 13:43:32 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty - 08.03.2023.doc doc 409.5 2023-03-10 13:43:32 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 707 2023-03-16 08:00:55 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 312.24 2023-03-21 11:04:52 Public message

Announcements

2023-03-21 11:04 Marta Korus Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-16 08:00 Katarzyna Będkowska Dzień dobry,
W załączeniu informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

z poważaniem
Katarzyna Będkowska

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-13 08:11 Katarzyna Będkowska Dzień dobry,
zamawiający zamieszcza zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy. Zmiany są naniesione czcionką w kolorze niebieskim.

z poważaniem
Katarzyna Będkowska

zmodyfikowany SWZ z [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].doc

2023-03-10 13:43 Katarzyna Będkowska Dzień dobry,
Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, zmodyfikowany załącznik nr 1 a do SWZ - OPZ do zadania nr 5, zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - propozycja umowy. Zmiany są naniesione czcionką w kolorze zielonym.

z poważaniem
Katarzyna Będkowska

zmodyfikowany załącz [...].pdf

zmodyfikowany SWZ z [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].docx

zmodyfikowany załącz [...].doc

2023-03-09 13:34 Katarzyna Będkowska Dzień dobry,
w załączeniu informacja o zmianie terminów składania ofert, otwarcia oraz związania ofertą.
Zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy zamawiający zamieści na platformie zakupowej po upływie 48 godz. od potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia.

z poważaniem Katarzyna Będkowska

zmiana terminu skład [...].pdf

2023-03-08 13:01 Katarzyna Będkowska Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi na pytania wykonawców.
Zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ oraz zmodyfikowaną propozycję umowy – załącznik nr 5 do SWZ zamawiający zamieści na platformie zakupowej po upływie 48 godz. od potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia.

z poważaniem
Katarzyna Będkowska

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-17 08:16 Marta Korus The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1367