Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/KUR/60PLUS/POWER/2023 „Usługa organizacji i realizacji szkoleń wdrożeniowych dla 160 użytkowników .... w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników....””

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 08-02-2023 14:25:00
Placing offers : 22-02-2023 12:23:25
Offers opening : 24-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 60PLUS.pdf pdf 883.28 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 768.06 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 41.15 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 206.01 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 91.12 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 28.12 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 682.97 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 26.6 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 520.74 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 26.96 2023-02-08 14:25:00 Proceeding
08db0f9c-17c7-5f86-4397-590011f09a29.pdf pdf 44.74 2023-02-15 22:40:36 Public message
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 495.18 2023-02-15 22:40:36 Public message
SWZ - 60PLUS modyfikacja z dnia 15.02.2023r.pdf pdf 883.58 2023-02-15 22:40:36 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 15.02.2023r.pdf pdf 770.46 2023-02-15 22:40:36 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 41.15 2023-02-15 22:40:36 Public message
08db12af-1aa7-2121-4397-590011f0a216.pdf pdf 48.7 2023-02-19 20:32:34 Public message
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 496.09 2023-02-19 20:32:34 Public message
SWZ - 60PLUS.pdf pdf 883.52 2023-02-19 20:32:34 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 41.19 2023-02-19 20:32:34 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 686.2 2023-02-19 20:32:34 Public message
08db1406-5ecd-23cb-c54c-750011f28cf6(1).pdf pdf 49.75 2023-02-21 13:56:53 Public message
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 495.2 2023-02-21 13:56:53 Public message
SWZ - 60PLUS.pdf pdf 883.58 2023-02-21 13:56:53 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 41.38 2023-02-21 13:56:53 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 513.79 2023-02-22 12:17:17 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 513.79 2023-02-22 12:23:22 Public message

Announcements

2023-02-22 12:23 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający zamieszcza ogłoszenie Unieważnieniu postępowania nr 04/KUR/60PLUS/POWER/2023
Pozdrawiam Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-22 12:17 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza Informację o unieważnieniu postępowania 04/KUR/60PLUS/POWER/2023
Pozdrawiam Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-21 13:56 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowane SWZ (dotyczących terminów składania ofert, otwarcia i związania ofertą), Załączniki nr 2 - Formularz ofertowy (termin związania ofertą oraz dodanie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z załącznikami z dnia 21.02.2023)
Pozdrawiam
Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

08db1406-5ecd-23cb-c [...].pdf

komunikat dotyczący [...].pdf

SWZ - 60PLUS.pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2023-02-19 20:32 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowaną Specyfikacje Warunków Zamówienia z komunikatem oraz zmodyfikowanym formularzem ofertowym - Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy Pozdrawiam Karolina Matyszewska-Marczukiewicz Specjalista ds. zamówień

08db12af-1aa7-2121-4 [...].pdf

komunikat dotyczący [...].pdf

SWZ - 60PLUS.pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

2023-02-15 22:40 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowaną Specyfikacje Warunków Zamówienia z komunikatem oraz zmodyfikowanym formularzem ofertowym - Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
Pozdrawiam
Karolina Matyszewska-Marczukiewicz
Specjalista ds. zamówień

08db0f9c-17c7-5f86-4 [...].pdf

komunikat dotyczący [...].pdf

SWZ - 60PLUS modyfik [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 860