Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.1.2023.ZP „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH”

Aldona Żołędziowska
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 06-02-2023 15:56:00
Placing offers : 22-02-2023 08:30:00
Offers opening : 22-02-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 168.51 2023-02-06 15:56:00 Proceeding
SWZ - szkoła + przedzkole POPR..pdf pdf 502.68 2023-02-06 15:56:00 Proceeding
Zał. nr 1-3 oraz 5-8.zip zip 624.16 2023-02-06 15:56:00 Proceeding
ZAŁ. A - SP Pudliszki.zip zip 21250.09 2023-02-06 15:56:00 Proceeding
ZAŁ. - B Przedszkole Pudliszki.zip zip 49240.47 2023-02-06 15:56:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ.pdf pdf 194.97 2023-02-09 09:57:12 Public message
WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ.pdf pdf 206.44 2023-02-13 13:16:02 Public message
WYJAŚNIENIA NR 3 DO SWZ.pdf pdf 195 2023-02-16 13:29:01 Public message
WYJAŚNIENIA NR 4 DO SWZ.pdf pdf 311.4 2023-02-16 13:34:03 Public message
WYJAŚNIENIA NR 5 DO SWZ.pdf pdf 250.26 2023-02-17 08:34:07 Public message
WYJAŚNIENIA NR 6 DO SWZ.pdf pdf 382.79 2023-02-17 15:24:45 Public message
MODYFIKACJA SWZ (2).pdf pdf 213.01 2023-02-17 15:28:07 Public message
ZAŁ. C.PRAWIDŁOWY PRZEMIAR ROBÓT.zip zip 446.85 2023-02-17 15:33:57 Public message
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 191 2023-02-22 12:42:50 Public message
dot. wyb. wyk. . - PLATFORMA.pdf pdf 240.33 2023-03-14 12:05:56 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 71.45 2023-04-04 10:58:54 Public message

Announcements

2023-04-04 10:58 Aldona Żołędziowska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2023-03-14 12:05 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wyb. wyk. . - [...].pdf

2023-02-22 12:42 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].pdf

2023-02-22 08:42 Aldona Żołędziowska Zamawiający – Gmina Krobia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 3 400 000,00 brutto.
2023-02-17 15:33 Aldona Żołędziowska Prawidłowy przedmiar robót – branża budowlana – zał. C

ZAŁ. C.PRAWIDŁOWY PR [...].zip

2023-02-17 15:29 Aldona Żołędziowska Prawidłowy przedmiar robót – branża budowlana – zał. C
2023-02-17 15:28 Aldona Żołędziowska MODYFIKACJA SWZ

MODYFIKACJA SWZ (2). [...].pdf

2023-02-17 15:24 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 6 DO SWZ.

WYJAŚNIENIA NR 6 DO [...].pdf

2023-02-17 08:34 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 5 DO SWZ

WYJAŚNIENIA NR 5 DO [...].pdf

2023-02-16 13:34 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 4 DO SWZ

WYJAŚNIENIA NR 4 DO [...].pdf

2023-02-16 13:29 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIE NR 3 DO SWZ

WYJAŚNIENIA NR 3 DO [...].pdf

2023-02-13 13:16 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 DO [...].pdf

2023-02-09 09:57 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 1

WYJAŚNIENIA NR 1 DO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2110