Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 026-074845 Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych, laptopów, komputerów stacjonarnych, stacji graficznych, monitorów, urządzeń peryferyjnych oraz serwera i macierzy. Nr postępowania 2/ITWL/PIiZ2022/PN/2023/D

Deadlines:
Published : 06-02-2023 11:59:00
Placing offers : 15-03-2023 11:00:00
Offers opening : 15-03-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 85.83 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 3364.2 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 267 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 765.55 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia 25.01.2023.doc doc 1726 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia 25.01.2023.pdf pdf 2064.1 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 438.93 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 22.32 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 336.71 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.41 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 335.09 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 364.54 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1648.91 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 22.94 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 338.64 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 24.08 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.pdf pdf 350.54 2023-02-06 11:59:00 Proceeding
WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI (SWZ).pdf pdf 74.23 2023-03-07 12:59:01 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 8.03.pdf pdf 60.17 2023-03-08 14:44:43 Public message
Informacja z otwarcia.doc doc 89 2023-03-16 11:28:51 Public message
informacja ogłoszenie.pdf pdf 724.88 2023-04-28 11:22:06 Public message

Announcements

2023-04-28 11:22 Janusz Sibilski Szanowni Państwo, W załączeniu Informuje o wyborze oferty. Z poważaniem Janusz Sibilski

informacja ogłoszeni [...].pdf

2023-03-16 11:28 Janusz Sibilski Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].doc

2023-03-15 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I - 62 484,00 zł, Część II - 227 673,00 zł, Część III - 176 505,00 zł, Część IV- 45 018,00 zł, Część V- 92 373,00 zł
Część VI -107 010,00 zł, Część VII -34 501,50 zł, Część VIII -31 365,00 zł, Część IX - 5 473,50 zł, Część X - 25 153,50 zł
Część XI - 1 109 460,00 zł

2023-03-08 14:44 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu: 2/ITWL/PIiZ2022/PN/2023/D.
Z poważanie
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2023-03-07 12:59 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu: 2/ITWL/PIiZ2022/PN/2023/D.

Z poważanie
Janusz Sibilski

WYJASNIENIE I ZMIANA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1500