Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/3/23 Przeglądy okresowe i serwis analizatorów spalin w ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 14-02-2023 10:22:00
Placing offers : 17-03-2023 10:00:00
Offers opening : 17-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instrukcja wypełniania JEDZ - serwis analizatorów 2023-02-14.docx docx 15.54 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane - serwis analizatorów 2023-02-14.pdf pdf 103.71 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
SWZ - serwis analizatorów 2023-02-14.pdf pdf 688.62 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – JEDZ plik do zaimportowania - serwis analizatorów.xml xml 116.85 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz kalkulacji cenowej - serwis analizatorów 2023-02-09.xlsx xlsx 4546.69 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ - serwis analizatorów 2023-02-09.docx docx 38.87 2023-02-14 10:22:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr od 1 do 11 - serwis analizatorów 2023-02-27.pdf pdf 276.49 2023-03-01 12:26:37 Public message
Pytania i odpowiedzi nr od 1 do 11 - serwis analizatorów 2023-02-27_scanZ.pdf pdf 298.21 2023-03-01 12:26:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - serwis analizatorów 2023-02-27.pdf pdf 70.38 2023-03-01 12:26:37 Public message
SWZ - serwis analizatorów - zmiany 2023-02-27.pdf pdf 689.38 2023-03-01 12:26:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert - serwis analizatorów 2023-03-17_scanZ.pdf pdf 315.85 2023-03-17 14:00:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert - serwis analizatorów 2023-03-17.pdf pdf 186.78 2023-03-17 14:00:08 Public message

Announcements

2023-03-17 14:00 Tomasz Mikołap Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-17 10:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1 320 354,36 zł brutto.
2023-03-01 12:26 Tomasz Mikołap Odpowiedzi na pytania od 1 do 11 w wersjach do odczytu i skanu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą
Zmieniona Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - serwis analiza [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529