Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 i związanych z nią urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich

Anita Brunowicz
Uniwersytet Morski w Gdyni Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-02-2023 14:22:00
Placing offers : 06-02-2023 11:00:00
Offers opening : 06-02-2023 11:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Oferta powinna składać się z: formularza oferty oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ Ekspertyza nawigacyjna.docx docx 15.8 2023-02-01 14:22:00 Proceeding
Wzór oferty Ekspertyza nawigacyjna.docx docx 283.1 2023-02-01 14:22:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 i związanych z nią urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich Proszę o wypełnienie załączonego formularza ofertowego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10.02.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Doświadczenie - Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków określonych w OPZ. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą złożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268