Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/3/2023 Usługi transportowe na rok 2023

Deadlines:
Published : 31-01-2023 13:50:00
Placing offers : 09-02-2023 09:30:00
Offers opening : 09-02-2023 09:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty na usługi transportowe
na rok 2023.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Opis przedmiotów zamówienia.

1.    Przedmiotem postępowania są usługi transportowe w roku 2023, polegające na przewozach towarów taborem samochodowym na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, obejmujące:
1)    Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów   ulicznych) – kod odpadu 20 03 06 
(odbiór: ul. Złota 68, 62-800 Kalisz – wywóz: Orli Staw 2, 62-834 Ceków);
Ilość wywiezionych odpadów w 2022r. wynosiła: ok. 720,50 Mg.
2)    Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg – kod odpadu
17 01 81
(odbiór: ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz – wywóz: ul. Torowa 16, Ociąż, 62-460 Nowe Skalmierzyce).
Ilość wywiezionych odpadów w 2022r. wynosiła: 60Mg.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (Załącznik nr 1).doc doc 61.5 2023-01-31 13:50:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 28.99 2023-01-31 13:50:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Umowa usługi transportowe.doc doc 87 2023-01-31 13:50:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 131 2023-01-31 13:50:00 Proceeding
Załączniki nr 4 - 6.docx docx 35.91 2023-01-31 13:50:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 124.54 2023-02-09 11:29:24 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - transport.pdf pdf 479.78 2023-02-14 09:13:00 Public message

Announcements

2023-02-14 09:12 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-02-09 11:29 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-02-09 09:15 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/ahctuSU46ik?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów ulicznych) 1 kurs - z ul. Złota 68 Kalisz do Orli Staw 2 Ceków 1 route - (0)
2 Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg 1 kurs - z ul. Nad Prosną 28-34 Kalisz do ul. Torowa 16 Ociąż Nowe Skalmierzyce 1 route - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od daty podpisania umowy do 31.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Odbiór odpadów - w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego (1 dzień roboczy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429