Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/2/2023 Dostawa kruszywa na rok 2023

Deadlines:
Published : 31-01-2023 13:23:00
Placing offers : 09-02-2023 09:00:00
Offers opening : 09-02-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy kruszywa
w roku 2023.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Opis przedmiotów zamówienia.

1.    Dostawa kruszywa.

1)    Piasek powinien spełniać następujące kryteria:

a)    Uziarnienie U>=4 i krzywiznę 1:3 wg Normy PN-91 B – 06714/15, bez frakcji pylistych, gliniastych i kamieni;

b)    Orientacyjna ilość piasku do przywozu w roku 2023 wynosi ~3000 t;

c)    Lokalizacja dostaw:    ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (30% dostaw);

                                          ul. Złota 68, 62-800 Kalisz (70% dostaw).

2)    Piasek budowlany

a)    Orientacyjna ilość piasku do przewozu w roku 2023 wynosi ~ 30 t;

b)    Lokalizacji dostaw: ul. Na Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (100% dostaw).

3)    Tłuczeń/niesort granitowy powinien spełniać następujące kryteria:

a)    Uziarnienie 0-31,5mm;

b)    Orientacyjna ilość tłucznia/kruszywa do przywozu w roku 2023 wynosi ~200t;

c)    Lokalizacja dostaw: ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz (100% dostaw).

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.83 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1).doc doc 60.5 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
pismo przewodnie do zapytania ofertowego.docx docx 33.09 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Umowa.docx docx 33.81 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE.docx docx 13.83 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
Załączniki nr 4 - 6.docx docx 36.19 2023-01-31 13:23:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 318.42 2023-02-09 11:03:06 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - kruszywo.pdf pdf 522.67 2023-02-14 08:58:47 Public message

Announcements

2023-02-14 08:58 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-02-09 11:03 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-02-09 08:38 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania; https://youtube.com/live/vMDl6zPjd8Y?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa dostawy piasku (piasek + dostawa) - 1 metric ton - (0)
2 Usługa dostawy piasku budowlanego (piasek + dostawa) - 1 metric ton - (0)
3 Usługa dostawy niesortu granitowego/tłucznia (niesort + dostawa) - 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od daty podpisania umowy do 31.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Koszty dodatkowe - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, (0)
6 Realizacja dostawy - 1 dzień roboczy od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549