Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.9.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części - AZP.25.1.9.2023

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 31-01-2023 09:46:00
Placing offers : 15-02-2023 09:00:00
Offers opening : 15-02-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS022-062511-pl.pdf pdf 194.92 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
SWZ.docx docx 156.53 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 88.44 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2-6 do SWZ.zip zip 591.98 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 170 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-01-31 09:46:00 Proceeding
Część nr 2 - wirówki_modyfikacja.docx docx 99.24 2023-02-08 13:47:35 Public message
Część nr 4 - czytnik mikropłytek_modyfikacja.docx docx 94.43 2023-02-08 13:47:35 Public message
ogłoszenie zmian wysłane.pdf pdf 69.98 2023-02-08 13:47:35 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_08.02.2023.doc doc 91.5 2023-02-08 13:47:35 Public message
Część nr 2 - wirówki_modyfikacja1.docx docx 99.31 2023-02-09 14:31:44 Public message
zmiana treści SWZ_09.02.2023.doc doc 77.5 2023-02-09 14:31:44 Public message
2023-OJS030-088938-pl.pdf pdf 65.5 2023-02-10 09:29:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 63.51 2023-02-15 10:11:47 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 66.35 2023-03-09 12:43:33 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS070-207087-pl.pdf pdf 204.17 2023-04-07 09:11:06 Public message

Announcements

2023-04-07 09:11 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-09 12:43 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 1-4

Informacja o wyborze [...].docx

2023-02-15 10:11 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-15 09:00 Buyer message Środki finansowe w wysokości 1 148 049,76 zł brutto, w tym:

Część nr 1 Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem 1 szt. - 110 000,00 zł
Część nr 2 Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem 10 szt. - 516 830,00 zł
Część nr 3 System do detekcji i obrazowania chemiluminescencyjnego i fluorescencyjnego 1 szt. - 175 566,76 zł
Część nr 4 Czytnik mikropłytek z możliwością pomiarów kolorymetrycznych, luminometrycznych oraz fluorometrycznych 1 szt. - 151 536,00 zł
Część nr 5 Zestaw do elektroforezy poziomej 1 zestaw - 42 500,00 zł
Część nr 6 Kompletny zestaw do analizy białek z wyposażeniem 1 szt. - 141 777,00 zł
Część nr 7 Czytniki kodów kreskowych i 2D 12 szt. - 9 840,00 zł
2023-02-10 09:29 Barbara Dokert-Świsłocka ogłoszenie zmian opublikowane

2023-OJS030-088938-p [...].pdf

2023-02-09 14:31 Barbara Dokert-Świsłocka zmiana treści SWZ_09.02.2023

Część nr 2 - wirówki [...].docx

zmiana treści SWZ_09 [...].doc

2023-02-08 13:47 Barbara Dokert-Świsłocka wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_08.02.2023

Część nr 2 - wirówki [...].docx

Część nr 4 - czytnik [...].docx

ogłoszenie zmian wys [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 737