Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COP.271.1.2023 Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 30-01-2023 14:00:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.54 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
SWZ Tereny inwestycyjne.pdf pdf 960.53 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 63.61 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 1a Formualrz cenowy.docx docx 46.98 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wyklucz.docx docx 49.78 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 50.12 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadcz-grupa kapitałowa.docx docx 47.22 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 6 Wykaz osób.doc doc 78 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 7 Oświadczenie Wykonawców Współnie skł. Ofertę.doc doc 79 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wzór umowy.zip zip 155.37 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 527.64 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 10 Portfolio (Wykaz specjalistów).doc doc 94 2023-01-30 14:00:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz usług.doc doc 74 2023-01-30 14:25:52 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert edyt..pdf pdf 378.95 2023-02-08 14:51:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.42 2023-02-08 14:51:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja edytowalna.pdf pdf 233.18 2023-03-02 13:32:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 346.61 2023-03-02 13:32:48 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania edytowalne.pdf pdf 329.02 2023-04-12 14:55:30 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 198.29 2023-04-12 14:55:30 Public message

Announcements

2023-04-12 14:55 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” nr sprawy: COP.271.1.2023.

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-02 13:32 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” nr sprawy: COP.271.1.2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 14:51 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” nr sprawy: COP.271.1.2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 262.489 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658