Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2a/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe - Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023

Deadlines:
Published : 30-01-2023 11:57:00
Placing offers : 03-02-2023 12:00:00
Offers opening : 03-02-2023 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zapytanie dotyczy wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00

Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot – Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty, jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym).


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26.


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20230127_Zapytanie ofertowe obsługa stoiska Hamburg.docx docx 89.38 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 62.53 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 54.46 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz dot. doświadczenia.docx docx 58.32 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz osób obsługa.docx docx 57.33 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 57.97 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.docx docx 83.46 2023-01-30 11:57:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty - PUBL.pdf pdf 1006.71 2023-02-03 16:01:32 Public message

Announcements

2023-02-03 16:01 Sławomir DOBURZYŃSKI Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, iż działając na podstawie Rozdziału VIII lit. c) Zapytania ofertowego na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej (szczegóły w załączeniu).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowa usługa polegająca będzie na obsłudze stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf Hamburg (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku 1. Prezentacja oferty Pomorza Zachodniego na przedmiotowych targach turystycznych, tj. wszelkie czynności podjęte w celu promocji turystyki aktywnej na Pomorzu Zachodnim poprzez prezentację w godzinach trwania targów oferty województwa osobom odwiedzającym stoisko, a w momencie braku lub mniejszego zainteresowania stałe zachęcanie uczestników i odwiedzających targi do zapoznania się z ofertą województwa. 2. Prezentacja potencjału gospodarczego i turystycznego Pomorza Zachodniego wśród potencjalnych przedsiębiorców i turystów (celem uczestnictwa w targach jest promocja potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez prezentację atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego w tym w szczególności turystyki aktywnej). 3. Dystrybucja materiałów promujących potencjał gospodarczy i turystyczny Pomorza Zachodniego, łącznie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego. 4. Pokrycie wszystkich kosztów uczestnictwa w targach z uwzględnieniem m.in. kosztów transportu, transferów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osób obsługujących stoisko, a także wszelkich innych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający pokrywa koszt wejściówek (konieczne może być przekazanie zamawiającemu z wyprzedzeniem danych osób obsługujących stoisko celem uzyskania odpowiednich wejściówek/akredytacji). 6. Koszt dostarczenia materiałów (ok. 40 kg) z siedziby ZROT na stoisko pokrywa Wykonawca. 7. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z prawami autorskimi do zdjęć) raportu dotyczącego reprezentowania regionu (minimum 1 strona A4) wraz z minimum 5 zdjęciami – w terminie 14 dni od zakończenia targów. 8. Utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług z pracownikami ZROT. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 363