Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/SZA/ZTM/2023 „Wykonanie usługi przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON w siedzibie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu”

Deadlines:
Published : 25-01-2023 07:59:00
Placing offers : 31-01-2023 08:30:00
Offers opening : 31-01-2023 08:34:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" zbysob@zkzl.poznan.pl 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 78.5 2023-01-25 07:59:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa serwisowa Wykonanie usługi przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 4 service Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Jana Matejki 57
60-770, Poznań
(0)
2 Usuwanie zgłoszonych awarii Usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń , prosimy podać cenę za 1 r-g pracy serwisu 15 h - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2023. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 1 Opis [...].doc

(0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące na zamontowane podzespoły. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
5 Dokumenty upoważniające do serwisowania urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson - Skan dokumentów wystawionych przez producenta urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv), lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce , upoważniający je do świadczenia usług w zakresie ich serwisowania. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367