Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPKnDW 37.1.2023 Dostawa traktora rolniczego, przyczepy i kosiarki rotacyjnej

Deadlines:
Published : 24-01-2023 09:10:00
Placing offers : 03-02-2023 09:00:00
Offers opening : 03-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


Zamawiającym jest :

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

reprezentowane przez:                                                       

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie n.W.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu_08dafdd1-59c8-46b8-38a2-34001299540a.pdf pdf 133.52 2023-01-24 09:10:00 Proceeding
swz i zał_ZPKnDW 37.1.2023.pdf pdf 468.32 2023-01-24 09:10:00 Proceeding
zal nr 3_do swz_formularz ofertowy.docx docx 79.1 2023-01-24 09:10:00 Proceeding
zal nr_4_do swz_Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 71.03 2023-01-24 09:10:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 135.77 2023-02-03 10:45:28 Public message
INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej_sig.pdf pdf 241.43 2023-03-15 11:40:00 Public message
INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2_sig.pdf pdf 218.86 2023-03-27 15:06:19 Public message
21_ zmiana ogloszenia o wyniku.pdf pdf 36.98 2023-04-27 12:55:21 Public message
21_ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 78.3 2023-04-27 12:55:21 Public message

Announcements

2023-04-27 12:55 Daniel Siewert ogłoszenie o wyniku postępowania

21_ zmiana ogloszeni [...].pdf

21_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2023-03-27 15:06 Daniel Siewert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2 .

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

2023-03-15 11:40 Daniel Siewert informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA o wyborze [...].pdf

2023-02-03 10:45 Daniel Siewert informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-03 09:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
1) 180 000,00 zł gross - część nr 1
2) 5 700,00 zł gross - część nr 2
2023-01-30 18:27 Daniel Siewert Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz w następującym zakresie:

1. Czy zamawiający dopuszcza ciągnik o nieco mniejszej mocy tj. 74KM
Odpowiedź: tak
2. Jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do przetargu na dostarczenie ciągnika oraz maszyn, jednak są pewne różnice w specyfikacji naszego ciągnika a zamawiającego.
Moc : 74 KM - zamawiający : 75 KM
Masa własna : 2600 kg. - zamawiający : 2900 kg.
Tylny WOM : niezależny sterowany elektro-hydraulicznie : - zamawiający : niezależny z ręcznym sterowaniem i zależny
Pozostałe parametry są równe lub nieco wyższe na korzyść zamawiającego.
Czy dopuszczalne są przedstawione różnice w specyfikacji,które pozwolą nam złożyć ofertę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy ciągnika do 74 KM. Zamawiający nie dopuszcza zmiany masy własnej ciągnika. Zamawiający nie dopuszcza zmian w pozostałym zakresie pytania.
3. Pojemność: 2.900 cm3, - czy jest to parametr konieczny i czy ciągnik może mieć silnik o pojemności 3600cm3.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazał parametry minimalne w dokumentach zamówienia. Wskazany parametr jest minimalny, zgodnie z treścią zał. nr 1 do swz.
W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza ciągnik o większej pojemności.
4. Rozstaw osi 2100 mm, - czy jest to parametr konieczny, nasz ciągnik
posiada 2180mm
Odpowiedź :
Zamawiający wskazał parametry minimalne w dokumentach zamówienia.
Zgodnie z treścią zał. nr 1 do swz w/w parametr jest parametrem minimalnym. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza ciągnik o większym rozstawie osi.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617