Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM/ZP/2/2023 Dostawa odczynników przeznaczonych do hodowli komórkowych

Marianna Wróblewska
Politechnika Warszawska Department: Wydział Inżynierii Materiałowej
Deadlines:
Published : 20-01-2023 14:33:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:10:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie_ofertowe_ 2 WIM.pdf pdf 254.73 2023-01-20 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 17.15 2023-01-20 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 42.84 2023-01-20 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór zamówienia.docx docx 25.95 2023-01-20 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 78 2023-01-20 14:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP-2.2023.pdf pdf 119.04 2023-01-26 11:59:57 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP-2.2023.pdf pdf 126 2023-01-26 12:28:36 Public message

Announcements

2023-01-26 12:28 Marianna Wróblewska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informacje z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-01-26 11:59 Marianna Wróblewska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 144