Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOPS.271.2.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół

Lidia Usowicz
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 18-01-2023 15:06:00
Placing offers : 26-01-2023 10:00:00
Offers opening : 26-01-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.68 2023-01-18 15:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 462.46 2023-01-18 15:06:00 Proceeding
Załączniki nr 1-4 do SWZ.pdf pdf 369.86 2023-01-18 15:06:00 Proceeding
Załączniki nr 1-4 do SWZ.docx docx 65.12 2023-01-18 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 243.13 2023-01-18 15:06:00 Proceeding
Informacja o kwocie w podziale na części..pdf pdf 99.03 2023-01-26 10:19:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 147.13 2023-01-26 15:25:15 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na stronę.pdf pdf 152.26 2023-01-31 18:30:54 Public message

Announcements

2023-01-31 18:30 Lidia Usowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 3 zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, 2 i 4 zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-01-26 15:25 Lidia Usowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 10:19 Lidia Usowicz Informacja o kwocie z podziałem na części.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291