Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.2.2023 Dostawa do Nadleśnictwa Drygały paliw ciekłych w roku 2023

Dariusz Chełstowski
Nadleśnictwo Drygały
Deadlines:
Published : 18-01-2023 13:03:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4 Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 272.74 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
3 Oświadczenie wykonawcy w spr. gr. kapitałowej.docx docx 36.81 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
2 Wzór umowy.pdf pdf 255.99 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
1 Szczegółowa kalkulacja cenowa oferty.xlsx xlsx 11.01 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
1 Formularz oferty.doc doc 101 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
0 Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 275.07 2023-01-18 13:03:00 Proceeding
00 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 199.59 2023-01-18 13:03:00 Proceeding

Announcements

2023-01-26 14:12 Dariusz Chełstowski Zamawiający informuje, że w postępowaniu ID 717006 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Część 1 zamówienia:
1. Seton K. Cichocki R. Matusiewicz Spółka Jawna, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk. Cena oferty:156013,20 zł.
2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud Ełk" Sp z o.o, ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk. Cena oferty: 156529,80 zł.
Część 2 zamówienia:
1. Seton K. Cichocki R. Matusiewicz Spółka Jawna, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk. Cena oferty: 3321,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud Ełk" Sp z o.o, ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk. Cena oferty: 3099,60 zł.
Dariusz Chełstowski
2023-01-26 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę gross 164731,80 zł w tym:
na Część zamówienia nr 1 kwotę gross 160230,00 zł;
na Część zamówienia nr 2 kwotę gross 4501,80 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 144