Baner

Witamy na dedykowanej stronie platformy zakupowej dla wykonawców Nadleśnictwa Drygały

Platforma Zakupowa

Witamy na platformie zakupowej Nadleśnictwa Drygały. Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, nakładającym na zamawiających od 18.10.2018 r. obowiązek komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji w trakcie postępowań przetargowych przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cały proces ofertowania prowadzony będzie na niniejszej Platformie Zakupowej w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Na stronie postępowania będą dostępne wszelkie informacje związane z postępowaniem w tym: m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu czy termin składania ofert. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie ogłoszonego postępowania. Dodatkowo, na stronie Platformy Zakupowej Nadleśnictwa Drygały zawsze można monitorować nasze otwarte postępowania o udzielenie zamówień.

Jedynymi warunkami złożenia ofert z Państwa strony jest posiadanie: dostępu do Internetu z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji oraz ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (czytaj więcej) (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej). Aby składać oferty, Wykonawcy nie muszą zakładać konta na www.platformazakupowa.pl. Zachęcamy jednak do założenia konta, gdyż zapewni to Państwu łatwą kontrolę nad każdą złożoną ofertą oraz swobodny kontakt z Zamawiającym.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02 oraz adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały dr inż. Janusz Zieliński