Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.1.2023 „Usługa przygotowania i dostarczania zestawów obiadowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy” - powtórka

Bogdan Szczepanowski
Urząd Miasta Legnica Department: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak
Deadlines:
Published : 18-01-2023 11:01:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 135 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Rozdział1SWZ-Formularz_oferty.pdf pdf 570.07 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Rozdział2SWZ_Instrukcja_dla_Wykonawców_IDW.pdf pdf 659.96 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Rozdział3SWZ_projekt_umowy_z_załacznikiem.pdf pdf 361.87 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Strona_tytułowa.pdf pdf 264 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Załączniki_do_IDW.zip zip 3742.32 2023-01-18 11:01:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.73 2023-01-26 12:47:17 Public message

Announcements

2023-01-26 12:47 Bogdan Szczepanowski Informacja z otarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamierzenie Zamawiającego wynosi 232.047,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 132