Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023 - IV

Bartłomiej Marczak
Nadleśnictwo Borki
Deadlines:
Published : 18-01-2023 11:04:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł o zamów Usł IV.pdf pdf 303.66 2023-01-18 11:04:00 Proceeding
- SWZ na ,23-IV.docx docx 2076.75 2023-01-18 11:04:00 Proceeding
na ,23 Zał 1 do 2.2 + 3 Usł leś.zip zip 21877.17 2023-01-18 11:04:00 Proceeding
na ,23 Zał 2.3 +2.4.zip zip 16832.72 2023-01-18 11:04:00 Proceeding
na,23 Zał 4-12.zip zip 577.63 2023-01-18 11:04:00 Proceeding
,23 Otwar ofert www Usl leś ,23-IV.docx docx 106.45 2023-01-31 11:15:02 Public message
,23 Inf o unieważ części.docx docx 103.45 2023-02-01 09:28:07 Public message
,23 Inf o wyb ofert cz. 1, 18.docx docx 104.92 2023-02-08 13:15:21 Public message
,23 Inf o wyb ofert cz. 2,16.docx docx 105.13 2023-02-09 12:07:59 Public message
,23 Inf o kwocie przeznacz.docx docx 103.8 2023-01-31 09:00:00 Public message

Announcements

2023-02-09 12:07 Bartłomiej Marczak Informacja o przyjęciu ofert na Pakiety 2, 16

,23 Inf o wyb ofert [...].docx

2023-02-08 13:15 Bartłomiej Marczak Informacja o przyjęciu ofert na 2 Pakiety

,23 Inf o wyb ofert [...].docx

2023-02-01 09:28 Bartłomiej Marczak Informacja o unieważnieniu części przetargu

,23 Inf o unieważ cz [...].docx

2023-01-31 11:15 Bartłomiej Marczak Informacja z otwarcia ofert

,23 Otwar ofert www [...].docx

2023-01-31 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie Zamówienia

,23 Inf o kwocie prz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 606