Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.2023 Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Czernica na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo

Magdalena Kurszewska
Nadleśnictwo Przymuszewo
Deadlines:
Published : 17-01-2023 14:12:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : 31-01-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki od 1 do 9 do SWZ.zip zip 242.98 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Załącznik 11 do SWZ-Identyfikator postępowania.docx docx 12.55 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 189.31 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie zamówienia.pdf pdf 46.2 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia-L.Czernica.pdf pdf 582.15 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.zip zip 7514.24 2023-01-17 14:12:00 Proceeding
Informacja o kwocie,jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 170.33 2023-01-17 14:16:10 Public message
ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy.pdf pdf 151.42 2023-01-19 14:16:21 Public message
Odpowiedź na pytania z dnia 25.01.2023.pdf pdf 153.94 2023-01-25 20:18:48 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 191.63 2023-01-31 13:30:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 236.19 2023-02-09 12:30:15 Public message

Announcements

2023-02-09 12:30 Magdalena Kurszewska Nadleśnictwo Przymuszewo zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-09 12:15 Magdalena Kurszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-31 13:30 Magdalena Kurszewska Nadleśnictwo Przymuszewo udostępnia informacje z otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-01-31 08:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 430 506,44zł
2023-01-25 20:18 Michał Ratajczak W załączeniu Nadleśnictwo Przymuszewo publikuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-01-19 14:16 Michał Ratajczak W załączeniu Nadleśnictwo Przymuszewo publikuje zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

ODPOWIEDŹ na zapytan [...].pdf

2023-01-17 14:16 Magdalena Kurszewska Nadleśnictwo Przymuszewo zamieszcza informacje o kwocie, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 884