Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.231.1/2023 Dostawa energii elektrycznej

Deadlines:
Published : 17-01-2023 09:02:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 152.48 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
SWZ en el.docx docx 65.52 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1.docx docx 27.63 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 2.xlsx xlsx 29.99 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3.docx docx 49.47 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.docx docx 32.98 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5.docx docx 30.28 2023-01-17 09:02:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ_1.docx docx 15.6 2023-01-23 13:32:32 Public message
wyjaśnienie SWZ_1.docx.xades xades 10.45 2023-01-23 13:32:32 Public message
SWZ en el _skorygowana.docx docx 65.71 2023-01-23 13:32:32 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 _skorygowany.docx docx 50.22 2023-01-23 13:32:32 Public message
informacja na podstawie art.222 ust.5 PZP dost art żywn.docx docx 15.43 2023-01-26 09:04:32 Public message
informacja na podstawie art.222 ust.5 PZP dost art żywn.docx.xades xades 10.54 2023-01-26 09:04:32 Public message

Announcements

2023-01-26 09:04 Justyna Szuber Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 219 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710). Z poważaniem, Justyna Szuber

informacja na podsta [...].docx

informacja na podsta [...].xades

2023-01-26 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowania postępowania wynosi 367 825,35 zł gross (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 35/100)
2023-01-23 13:32 Justyna Szuber Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ wraz ze skorygowaną treścią SWZ i skorygowanym załącznikiem nr 3 do SWZ. Z poważaniem, Justyna Szuber

wyjaśnienie SWZ_1.do [...].docx

wyjaśnienie SWZ_1.do [...].xades

SWZ en el _skorygowa [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 3 _skor [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233