Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00035183/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego: a) fabrycznie nowego, nieużywanego miniaturowego silnika odrzutowego wraz z wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w zakresie części I zamówienia, b) fabrycznie nowej, nieużywanej instalacji dozowania wodoru do miniaturowego silnika odrzutowego wraz z jej montażem w zakresie części II zamówienia. Nr postępowania 1/Z-55/7393/PN/2023/D

Deadlines:
Published : 16-01-2023 14:40:00
Placing offers : 24-01-2023 11:00:00
Offers opening : 24-01-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.66 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8386.34 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 37.21 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 75.95 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 45.59 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 85.17 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 25.96 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 65.23 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.14 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 62.92 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 78.59 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.77 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 62.33 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.72 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 64.55 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.53 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 63.96 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 66.15 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 51.35 2023-01-16 14:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 24.01.2023r..pdf pdf 125.83 2023-01-24 12:46:43 Public message
Informacja 09.02.2023 r..pdf pdf 254.19 2023-02-09 11:30:15 Public message

Announcements

2023-02-09 11:30 Anna Łęgowik Informacja

Informacja 09.02.202 [...].pdf

2023-01-24 12:46 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-24 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 71 340 zł w zakresie części I zamówienia; 157 440 zł w zakresie części II zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482