Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2023 Nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej

Deadlines:
Published : 17-01-2023 14:17:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00038341_01.pdf pdf 143.89 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 467.39 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 69.51 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 55.22 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 54.15 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 4 - wykaz usług.docx docx 54.23 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz osób.docx docx 61.09 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
zał. nr 6 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 237.33 2023-01-17 14:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 181.77 2023-01-26 10:14:27 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 84.55 2023-01-26 09:00:00 Public message

Announcements

2023-01-26 10:14 Ewa Jaroch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310