Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023 Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym

Anna Mielcarek
Gmina Brzeg Dolny
Deadlines:
Published : 16-01-2023 12:23:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP_ogl_o_zamowieniu_08daf79b-a0ad-0877-a223-f80010008eee.pdf pdf 158.97 2023-01-16 12:23:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia.pdf pdf 481.73 2023-01-16 12:23:00 Proceeding
Zal_nr_1_1a_2_2a_do_SWZ_edycja.doc doc 148.5 2023-01-16 12:23:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ_projekt_umowy.pdf pdf 403.05 2023-01-16 12:23:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ_Dok_projektowa_przedmiar_pomocniczy.zip zip 2713.9 2023-01-16 12:23:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 161.9 2023-01-31 14:45:40 Public message
Informacja_wybor_oferty-sig.pdf pdf 379.82 2023-02-09 15:46:28 Public message

Announcements

2023-02-09 15:46 Anna Mielcarek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_wybor_ofe [...].pdf

2023-01-31 14:45 Anna Mielcarek Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-01-31 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust 4. ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: Gmina Brzeg Dolny informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym, zamierza przeznaczyć kwotę 450 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663