Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/ZWK/SUWRopienka/2023/ZO Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ropienka.

Deadlines:
Published : 13-01-2023 14:34:00
Placing offers : 25-01-2023 11:00:00
Offers opening : 25-01-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 720 863 790

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 782.49 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 370.84 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy .docx docx 21.71 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
formularz wyceny przedmiotu zamówienia załacznik nr 1.docx docx 16.56 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz usług.docx docx 17.7 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
projekt umowy.docx docx 81.11 2023-01-13 14:34:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 543.07 2023-01-26 09:55:20 Public message

Announcements

2023-01-26 09:55 Marceli Kuca informacja z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-17 10:16 Marceli Kuca W związku z pytaniami i wnioskami skierowanymi w dniu 16.01.2023 r. do Zamawiającego
informujemy. że :
1. termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 11:00
2. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w SUW w miejscowości Ropienka tj miejsca dostarczenia i montażu urządzeń do uzdatniania wody pitnej. Podczas wizji lokalne w SUW Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zaplanowanych prac modernizacyjnych na SUW.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ropienka. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do zapytania ofertowego 1 service Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne 1
38-700, Ustrzyki Dolne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 31.05.2023 r. zgodnie z zapisami w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu urządzeń do miejsca montażu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 645