Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.01.2023.AS Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy

Deadlines:
Published : 12-01-2023 11:23:00
Placing offers : 31-01-2023 08:30:00
Offers opening : 31-01-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.29 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.01.2023.AS (1) podpisany.pdf pdf 2431.2 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy.doc doc 78 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
Zał. 1 A - formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 22.12 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie wstępne.docx docx 1976.21 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie o aktualnosci informacji - SKŁADANE NA WEZWANIE.docx docx 1973.75 2023-01-12 11:23:00 Proceeding
zmiana SWZ_A-ZP.381.01.2023.AS (2) podpisane.pdf pdf 235.27 2023-01-16 08:06:51 Public message
Odpowiedz na pytanie (1) podpisane.pdf pdf 252.25 2023-01-20 07:35:57 Public message
Odpowiedz na pytania nr 2 podpisane.pdf pdf 278.88 2023-01-20 19:50:03 Public message
wzory tkanin 1.docx docx 664.02 2023-01-23 07:37:28 Public message
wzory tkanin 2.docx docx 498.24 2023-01-23 07:37:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.8 2023-01-26 14:08:09 Public message
odpowiedzi na pytania nr 3 A-ZP.381.01.2023.AS (3) podpsiane.pdf pdf 262.74 2023-01-27 07:37:33 Public message
informacja z otwarcia ofert 1 (1) podpisane.pdf pdf 234.63 2023-01-31 12:45:46 Public message
Informacja o wyborze na stronę (1) (1) podpisana.pdf pdf 298.72 2023-02-07 08:14:50 Public message

Announcements

2023-02-07 08:14 Anna Stokowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-31 12:45 Anna Stokowiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 08:33 Anna Stokowiec Otwarcie ofert godz. 09:00 za pośrednictwem platformy Zoom:

Temat: A-ZP.381.01.2023.AS Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy (ID 714753)
Czas: 31 sty 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76631209008?pwd=ixyEsJG2doQkUWysVmUy783w8Ewssg.1

Identyfikator spotkania: 766 3120 9008
Kod dostępu: 5Q97fj

2023-01-31 08:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 316 048,50 zł
2023-01-27 07:37 Anna Stokowiec Odpowiedź na pytania nr 3

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-26 14:08 Anna Stokowiec Zmiana terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-23 07:37 Anna Stokowiec Wzory tkanin - do odpowiedzi na pytania nr 2

wzory tkanin 1.docx

wzory tkanin 2.docx

2023-01-20 19:50 Anna Stokowiec Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedz na pytania [...].pdf

2023-01-20 07:35 Anna Stokowiec Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedz na pytanie [...].pdf

2023-01-16 08:06 Anna Stokowiec Zmiana treści SWZ

zmiana SWZ_A-ZP.381. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1734