Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.03.23 Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć dogoterapeutycznych w siedzibach schronisk dla zwierząt dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego.

Deadlines:
Published : 10-01-2023 17:55:00
Placing offers : 23-01-2023 13:00:00
Offers opening : 23-01-2023 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia 126 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 21 24-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć dogoterapeutycznych. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt, o którym mowa realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.03.23 formularz oferty dogoterapia.doc doc 189 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
DG.340.03.23 projekt umowy dogoterapia.pdf pdf 322.87 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
DG.340.03.23 warunki zmian umowy dogoterapia.pdf pdf 310.17 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
DG.340.03.23 załączniki 1 - 4 dogoterapia.doc doc 207.5 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
DG.340.03.23 zaproszenie do składania ofert - dogoterapia.pdf pdf 249.44 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
ogloszenie_141911.pdf pdf 37.44 2023-01-10 17:55:00 Proceeding
DG.340.03.23 przedłużenie terminu składania ofert - dogoterapia.pdf pdf 341.15 2023-01-18 10:38:46 Public message
DG.340.88.22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 458.16 2023-01-23 16:41:37 Public message

Announcements

2023-01-23 16:41 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert.

DG.340.88.22 informa [...].pdf

2023-01-23 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 95 760,00 zł brutto.
2023-01-18 10:38 Paweł Jankowiak Przedłużenie terminu składania ofert.

DG.340.03.23 przedłu [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć dogoterapeutycznych w siedzibach schronisk dla zwierząt dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa, ponad 5 osób, liczba prowadzących 20% Dodatkowa, ponad 5 osób, liczba prowadzących spełniających warunki opisane w pkt. 5.2 Zaproszenia do składania ofert (0)
(0)

The number of page views: 638