Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.6021.01.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”

Barbara Łabuz
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 20-01-2023 13:54:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00048443/01.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.97 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
SWZ nadzór - modernizacja energ. n.doc doc 527.5 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
SWZ nadzór - modernizacja energ. s.doc doc 1263.5 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 01-02-02a-03-04.zip zip 458.45 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 05-06-07-07a-08.zip zip 1060.24 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 9.zip zip 18521.8 2023-01-20 13:54:00 Proceeding
informacja o kwocie-WP.6021.01.2023.docx docx 123.45 2023-01-31 09:05:51 Public message
informacja o kwocie-WP.6021.01.2023.pdf pdf 273.42 2023-01-31 09:05:51 Public message
informacja z otwarcia ofert-WP.6021.01.2023.doc doc 118.5 2023-01-31 12:24:09 Public message
informacja z otwarcia ofert-WP.6021.01.2023.pdf pdf 334.94 2023-01-31 12:24:09 Public message
wyniki-WP.6021.01.2023.docx docx 126.56 2023-02-17 11:06:06 Public message
wyniki-WP.6021.01.2023.pdf pdf 546.78 2023-02-17 11:06:06 Public message

Announcements

2023-02-17 11:06 Barbara Łabuz Uwaga: W dniu 17.02.2023 r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wyniki-WP.6021.01.20 [...].docx

wyniki-WP.6021.01.20 [...].pdf

2023-01-31 12:24 Barbara Łabuz Uwaga: W dniu 31.01.2023 r. zamieszczono zbiorcze zestawienie ofert (informację z otwarcia ofert).

informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 09:05 Barbara Łabuz Uwaga: W dniu 31.01.2023 r. zamieszczono informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie- [...].docx

informacja o kwocie- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487