Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa fabrycznie nowego siłownika Samson

Deadlines:
Published : 02-01-2023 09:35:00
Placing offers : 09-01-2023 11:00:00
Offers opening : 09-01-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego siłownika Samson.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Typ 5824-20; połączenie dociskowe; skok 12 mm; Siła zamykania 700 N; Napięcie zasilające 24 V; 50 / 60 Hz i DC; z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym, wejście: 0(2)...10 V/0(4)...20mA, wyjście: 0...10 V; Prędkość przestawienia z możliwością nastawy za pomocą programu TROVIS-VIEW (0,13 mm/s; 0,18 mm/s; 0,36 mm/s); nastawa fabryczna: 0,18 mm/s. x1sztuka
  3. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
  4. Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostawy.
  5. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
  6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
tabliczka fabryczna siłownika Samson.jpg jpg 457.94 2023-01-04 12:14:21 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 711188.pdf pdf 226.8 2023-01-09 11:25:47 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 711188.pdf pdf 424.79 2023-01-09 13:34:49 Public message

Announcements

2023-01-09 13:34 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje informacje o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-09 11:25 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.
Uwaga. W przypadku cen wyrażonych przez Wykonawcę w walucie euro, Platforma zakupowa automatycznie przelicza wartość oferty na PLN, wg kursu z dnia otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-01-04 12:14 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 04.01.2023r. jeden z Wykonawców zwrócił się z następującym wnioskiem:
"Proszę o zdjęcie tabliczki fabrycznej siłownika Samson."
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający załącza zdjęcie tabliczki siłownika Samson.

tabliczka fabryczna [...].jpg

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fabrycznie nowy siłownik Samson Typ 5824-20; połączenie dociskowe; skok 12 mm; Siła zamykania 700 N; Napięcie zasilające 24 V; 50 / 60 Hz i DC; z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym, wejście: 0(2)...10 V/0(4)...20mA, wyjście: 0...10 V; Prędkość przestawienia z możliwością nastawy za pomocą programu TROVIS-VIEW (0,13 mm/s; 0,18 mm/s; 0,36 mm/s); nastawa fabryczna: 0,18 mm/s. x1sztuka 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 10 tygodni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
6 Gwarancja 12 miesięcy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301