Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.151.22 Przeprowadzenie zajęć sportowych o charakterze terapeutycznym dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego.

Deadlines:
Published : 30-12-2022 18:12:00
Placing offers : 13-01-2023 13:00:00
Offers opening : 13-01-2023 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia 144 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez przeprowadzenie 24 warsztatów terapeutycznych w zakresie terapii przez sport. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt, o którym mowa w pkt. 4.1, realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.151.22 formularz oferty zajęcia sportowe.doc doc 189 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
DG.340.151.22 projekt umowy zajęcia sportowe.pdf pdf 321.27 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
DG.340.151.22 warunki zmian umowy zajęcia sportowe.pdf pdf 305.65 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
DG.340.151.22 załączniki 1 - 4 zajęcia sportowe.doc doc 208 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
DG.340.151.22 zaproszenie do składania ofert - zajęcia sportowe.pdf pdf 244.91 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
ogloszenie_140871.pdf pdf 37.27 2022-12-30 18:12:00 Proceeding
DG.340.151.22 wyjaśnienie SWZ - sport.pdf pdf 169.23 2023-01-09 09:43:41 Public message
DG.340.151.22 przedłużenie terminu składania ofert - sport.pdf pdf 341.29 2023-01-09 15:02:17 Public message
DG.340.151.22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 459.78 2023-01-13 16:21:03 Public message
DG.340.151.22 protokół oceny ofert.pdf pdf 415.96 2023-01-19 14:04:08 Public message

Announcements

2023-01-19 14:04 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert.

DG.340.151.22 protok [...].pdf

2023-01-13 16:21 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert.

DG.340.151.22 inform [...].pdf

2023-01-13 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: 112.320,00 zł brutto.
2023-01-09 15:02 Paweł Jankowiak Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

DG.340.151.22 przedł [...].pdf

2023-01-09 09:43 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

DG.340.151.22 wyjaśn [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie zajęć sportowych o charakterze terapeutycznym dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa liczba osób skierowanych do realizacji zadania 20% Dodatkowa, ponad 4 prowadzących, liczba osób skierowanych do realizacji zadania, posiadających wymagane kwalifikacje (0)
(0)

The number of page views: 463