Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 10/22 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego na rok 2023

Deadlines:
Published : 28-12-2022 12:39:00
Placing offers : 12-01-2023 12:00:00
Offers opening : 12-01-2023 12:30:00
Procedure: Część w postępowaniu - formularz aktywny
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.63 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 3318.16 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 270.04 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 270.68 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 267.74 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia.docx docx 267.75 2022-12-28 12:39:00 Proceeding
Zmiana nr 2-sig.pdf pdf 1059.47 2022-12-28 12:46:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 38.16 2022-12-28 12:49:21 Public message
Zmiana nr 3.pdf pdf 995.23 2022-12-30 11:12:21 Public message
Zmiana nr 3-sig.pdf pdf 1061.44 2022-12-30 13:23:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 38.18 2022-12-30 13:25:00 Public message
Zmiana nr 4.pdf pdf 996.18 2023-01-05 11:28:45 Public message
Zmiana nr 4-sig.pdf pdf 1062.4 2023-01-05 13:56:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf pdf 37.42 2023-01-05 13:57:48 Public message
Wyjaśnienie nr 1-sig.pdf pdf 1364.65 2023-01-11 11:53:19 Public message
Zał. nr 1.docx docx 270.66 2023-01-11 11:54:11 Public message
Zał. nr 2.pdf pdf 77.38 2023-01-11 11:55:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 844.3 2023-01-12 14:02:14 Public message

Announcements

2023-01-12 14:02 Robert Jaworski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-01-12 12:00 Buyer message -
2023-01-11 11:55 Robert Jaworski Załącznik nr 2

Zał. nr 2.pdf

2023-01-11 11:54 Robert Jaworski Załącznik nr 1

Zał. nr 1.docx

2023-01-11 11:53 Robert Jaworski Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 1-sig [...].pdf

2023-01-05 13:57 Robert Jaworski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-05 13:56 Robert Jaworski Zmiana nr 4a

Zmiana nr 4-sig.pdf

2023-01-05 11:28 Robert Jaworski Zmiana nr 4

Zmiana nr 4.pdf

2022-12-30 13:25 Robert Jaworski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-30 13:23 Robert Jaworski Zmiana nr 3a

Zmiana nr 3-sig.pdf

2022-12-30 11:12 Robert Jaworski Zmiana nr 3

Zmiana nr 3.pdf

2022-12-28 12:49 Robert Jaworski Zmiana o zmianie ogłoszenia nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-28 12:46 Robert Jaworski Zmiana nr 2

Zmiana nr 2-sig.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480