Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.26.2022 Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66 – etap I

Deadlines:
Published : 28-12-2022 09:37:00
Placing offers : 18-01-2023 10:00:00
Offers opening : 18-01-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 159.56 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
SWZ z zal. nr 1-4.pdf pdf 19867.62 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
zal. nr 5-9 do SWZ.zip zip 14880.5 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
SWZ.doc doc 357 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
zal nr 1 do SWZ.docx docx 29.38 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ.docx docx 29.38 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
zal nr 3 do SWZ.docx docx 27.65 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
zal nr 4 do SWZ.doc doc 239.5 2022-12-28 09:37:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 831.17 2023-01-18 12:36:02 Public message
wynik postepowania.pdf pdf 268.71 2023-03-01 13:42:51 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 74.77 2023-03-16 12:58:29 Public message

Announcements

2023-03-16 12:58 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-01 13:42 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

wynik postepowania.p [...].pdf

2023-01-18 12:36 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 95.513,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914