Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00516673/01 Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” (kontynuacja przerwanych robót budowlanych)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-12-2022 14:54:00
Placing offers : 23-01-2023 10:00:00
Offers opening : 23-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.12.2022r..pdf pdf 143.25 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 652.5 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 438.62 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 269.48 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
Ton III SWZ Opis rzedmiotu zamówienia.pdf pdf 209.45 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa - link.docx docx 9.98 2022-12-27 14:54:00 Proceeding
AKTUALNY Tom II SWZ_Projekt umowy_05.01.pdf pdf 272.35 2023-01-05 14:43:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2023r..pdf pdf 38.48 2023-01-05 14:43:43 Public message
Projekt Wykonawczy.zip zip 129510.24 2023-01-05 14:43:43 Public message
Zmiana treści SWZ_05.01.2023.pdf pdf 151.76 2023-01-05 14:43:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2023r..pdf pdf 42.7 2023-01-11 15:19:58 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.01.11.zip zip 81212.03 2023-01-11 15:19:58 Public message
Zmiana treści SWZ_2023.01.12.pdf pdf 133.63 2023-01-12 10:01:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 12.01.2023r..pdf pdf 42.7 2023-01-12 13:43:50 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.01.12.pdf pdf 146.59 2023-01-12 13:43:50 Public message
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 2023.01.13.pdf pdf 37.06 2023-01-13 14:58:01 Public message
Zmiana treści SWZ_2023.01.13.pdf pdf 147.55 2023-01-13 14:58:01 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2023.01.23.pdf pdf 152.74 2023-01-23 13:01:27 Public message
Informacja o wyborze_PLATFORMA.pdf pdf 176.76 2023-02-16 15:16:48 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej_13.03.2023.pdf pdf 149.1 2023-03-13 13:45:26 Public message
Informacja o wyborze oferty_PLATFORMA.pdf pdf 148.51 2023-03-23 15:00:37 Public message

Announcements

2023-03-23 15:00 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 23.03.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-13 13:45 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postepowania została zamieszczona "Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-16 15:16 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" z dnia 16.02.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-23 13:01 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia 23.01.2023 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-01-23 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 5 500 000,00 PLN
2023-01-13 14:58 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Zmiana treści SWZ" z dnia 13.01.2023r.

Ogłoszenia o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_20 [...].pdf

2023-01-12 13:43 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ" z dnia 12.01.2023r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2023-01-12 10:01 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Zmiana treści SWZ" z dnia 12.01.2023r.

Zmiana treści SWZ_20 [...].pdf

2023-01-11 15:19 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zostały zamieszczone "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ" z dnia 11.01.2023 wraz załącznikami.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2023-01-05 14:43 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Zmiana treści SWZ" z dnia 05.01.2023r.

AKTUALNY Tom II SWZ_ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Projekt Wykonawczy.z [...].zip

Zmiana treści SWZ_05 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1925