Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/79/2022 Usługi transportowe w roku 2023

Deadlines:
Published : 23-12-2022 13:45:00
Placing offers : 02-01-2023 11:00:00
Offers opening : 02-01-2023 11:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty na usługi transportowe na rok 2023.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiotem postępowania są usługi transportowe w roku 2023, polegające na przewozach towarów taborem samochodowym na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, obejmujące:


1) Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów ulicznych) – kod odpadu 20 03 06
(odbiór: ul. Złota 68, 62-800 Kalisz – wywóz: Orli Staw 2, 62-834 Ceków);
Na dzień ogłaszania postępowania ilość wywiezionych odpadów w 2022r. wynosiła: ok. 584,08 Mg.


2) Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg – kod odpadu 17 01 81
(odbiór: ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz – wywóz: ul. Torowa 16, Ociąż, 62-460 Nowe Skalmierzyce).


Na dzień ogłaszania postępowania ilość wywiezionych odpadów w 2022r. wynosiła: 60Mg.


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem Udzielania Zamówień

.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (Załącznik nr 1).doc doc 59.5 2022-12-23 13:45:00 Criterion
załącznik nr 2 - Umowa usługi transportowe.doc doc 88 2022-12-23 13:45:00 Criterion
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 131 2022-12-23 13:45:00 Criterion
Załączniki nr 4 - 5.docx docx 33.88 2022-12-23 13:45:00 Criterion
Zapytanie Ofertowe.docx docx 26.06 2022-12-23 13:45:00 Criterion
Zestawienie ofert.pdf pdf 142.63 2023-01-02 13:32:27 Public message
Dokumentacja podstawowych czynnosci - transport.pdf pdf 583.26 2023-01-13 09:50:05 Public message

Announcements

2023-01-13 09:50 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-01-02 13:32 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-01-02 10:36 Magdalena Włodarek Link z transmisji otwarcia postępowania: https://youtu.be/LVPz1G60WKU

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór i wywóz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (wpustów ulicznych) – kod odpadu 20 03 06 - 1 metric ton Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
2 Odbiór i wywóz odpadów z remontów i przebudowy dróg – kod odpadu 17 01 81 - 1 metric ton - (0)
3 Cena za 1 km przebiegu/wywozu odpadu - 1 km - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

formularz ofertowy ( [...].doc

załącznik nr 2 - Umo [...].doc

załącznik nr 3 - D13 [...].docx

Załączniki nr 4 - 5. [...].docx

Zapytanie Ofertowe.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin obowiązywania umowy - od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - Usługa realizowana będzie w terminie max. 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507