Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.25.2022 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych z terenu Gminy Gniewino – mięso i wędliny.”

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 15-12-2022 14:35:00
Placing offers : 23-12-2022 10:00:00
Offers opening : 23-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 98.24 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
SWZ-DO PUBLIKACJI żywność.pdf pdf 317.55 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.docx docx 33.94 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A - Formularz cenowy.docx docx 54.93 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 31.12 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.docx docx 31.46 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zobowiazania podmiotu trzeciego.doc doc 54 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Projekt umowy.pdf pdf 157.21 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o aktualności danych.doc doc 105.5 2022-12-15 14:35:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.32 2022-12-23 10:38:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 223.35 2022-12-29 14:15:28 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 119.98 2022-12-23 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-29 14:15 Anna Kankowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-23 10:38 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 10:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia podana w załączniku.

kwota na sfinansowan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 95.92% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 418