Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MOPS.ZP.4.2022 Dostawy mięsa i przetworów mięsnych

Deadlines:
Published : 15-12-2022 11:43:00
Placing offers : 23-12-2022 10:00:00
Offers opening : 23-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 19.06 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A - Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.02 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2- Owiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków.docx docx 16.58 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Dysponowanie zasobami innych podmiotów.docx docx 15.5 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności.docx docx 14.1 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc doc 37.5 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 20.5 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy.doc doc 77.5 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Projekt umowy RODO.rtf rtf 84.44 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
SWZ DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH.docx docx 56.45 2022-12-15 11:43:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.73 2022-12-23 12:48:23 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 385.85 2022-12-27 12:23:07 Public message

Announcements

2022-12-27 12:23 Marta Szostak W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-12-23 12:48 Marta Szostak W załączniku informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 07:14 Marta Szostak Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 81 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448