Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-4491/2022 ”DOSTAWA SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH WYROBÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2022/2023 ROKU.

Deadlines:
Published : 14-12-2022 13:42:00
Placing offers : 09-01-2023 10:00:00
Offers opening : 09-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.6 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 443.2 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 51.56 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do 1.5.zip zip 217.89 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 53.56 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie GK.docx docx 45.36 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 409.59 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - JEDZ.zip zip 91.91 2022-12-14 13:42:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 192.35 2022-12-22 15:48:01 Public message
SWZ1.pdf pdf 443.34 2022-12-22 15:48:01 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 251.76 2022-12-29 11:45:58 Public message
Załącznik nr 1.1 Zadanie nr 1 - po zmianie 29.12.2022.xlsx xlsx 106.46 2022-12-29 11:45:58 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 265.63 2023-01-09 14:18:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 326.19 2023-01-24 14:17:11 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 205.1 2023-02-08 17:59:38 Public message

Announcements

2023-02-08 17:59 Szymon Lorenc W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-24 14:17 Szymon Lorenc W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-09 14:18 Szymon Lorenc W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-01-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.291.300,89 zł gross tj. zadanie nr. 1 - 779.307,40 zł, zadanie nr. 2 - 49.250,00 zł, zadanie nr. 3 - 233.614,37 zł, zadanie nr. 4 - 65.145,28 zł, zadanie nr. 5 - 163.983,84 zł.
2022-12-29 11:45 Szymon Lorenc W załączeniu odpowiedzi na pytania od wykonawcy oraz zmieniony załącznik nr 1.1 do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1.1 Zad [...].xlsx

2022-12-22 15:48 Szymon Lorenc W załączeniu zmiana treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

SWZ1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444