Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowe opracowanie dwóch Systemów Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypów dla produktów turystycznych

Deadlines:
Published : 13-12-2022 22:03:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Zamawiający) w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do przesyłania ofert na szacowanie wartości zamówienia w zakresie kompleksowego opracowania dwóch Systemów Identyfikacji Wizualnej wraz opracowaniem logotypów dla produktów turystycznych: „Pojezierza Pomorza Zachodniego” oraz „Golf na Pomorzu Zachodnim”.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 


Odpowiedź na szacowanie wartości zamówienia w postaci podpisanego skanu(zał. nr 2 – Formularz) uzupełnionego o kwoty netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: projekt@zrot.pldo dnia 19.12.2022 roku do godz. 10.00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia_SIW i księga znaków.pdf pdf 605.13 2022-12-13 22:03:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz szacowania_SIW i księga znaków.pdf pdf 522.25 2022-12-13 22:03:00 Proceeding
Informacja o przedmiocie szacowania.pdf pdf 491.43 2022-12-14 10:30:33 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336