Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.03.2022 Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Deadlines:
Published : 02-12-2022 17:33:00
Placing offers : 12-12-2022 10:00:00
Offers opening : 12-12-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.01 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-3.zip zip 2436.85 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy dla części 1-3.zip zip 2484.53 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1498.17 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza oferty.docx docx 55.92 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 17.98 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.docx docx 16.22 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.docx docx 17.97 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór wykazu urządzeń technicznych.doc doc 54.5 2022-12-02 17:33:00 Proceeding
12.12.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1177.58 2022-12-12 14:52:00 Public message
30.12.2022r. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu 1 części postępowania .pdf pdf 1175.58 2022-12-30 15:32:21 Public message
30.12.2022r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ww.pdf pdf 1197 2022-12-30 15:34:15 Public message
30.12.2022r. Informacja o unieważnieniu 3 części postępowania .pdf pdf 1142.71 2022-12-30 15:35:50 Public message
12.12.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 1134.59 2022-12-12 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-30 15:35 Artur Repel 30.12.2022 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. części 3 przedmiotu zamówienia

30.12.2022r. Informa [...].pdf

2022-12-30 15:34 Artur Repel 30.12.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 2 przedmiotu zamówienia

30.12.2022r. informa [...].pdf

2022-12-30 15:32 Artur Repel 30.12.2022 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania dot. części 1 przedmiotu zamówienia.

30.12.2022r. Informa [...].pdf

2022-12-12 14:51 Artur Repel 12.12.2022r. Informacja z otwarcia ofert.

12.12.2022 Informacj [...].pdf

2022-12-12 10:00 Buyer message 12.12.2022r. Informacja o kwocie , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12.12.2022 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 499