Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.15.2022 SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO – PRAWNEJ DLA CELÓW REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ

Deadlines:
Published : 30-11-2022 16:38:00
Placing offers : 08-12-2022 10:00:00
Offers opening : 08-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.15.2021 Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 113.5 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
I.272.15.2022 Załącznik nr 12 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 28.82 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
I.272.15.2022 Załączniki nr 7,8,9,10,11 do SWZ.doc doc 91 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
I.272.15.2022 Załączniki nr 1,2,3,4,5 do SWZ.doc doc 127.5 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 129.86 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1346.96 2022-11-30 16:38:00 Proceeding
I.272.15.2022 PISMO NR 1.pdf pdf 806.3 2022-12-05 12:38:18 Public message
I.272.15.2022 PISMO NR 2.pdf pdf 752.28 2022-12-05 12:38:18 Public message
I.272.15.2022 PISMO NR 3.pdf pdf 732.14 2022-12-05 14:07:11 Public message
I.272.15.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 592.27 2022-12-09 12:43:14 Public message
I.272.15.2022 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 554.16 2022-12-19 15:45:56 Public message
I.272.15.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 639.28 2022-12-19 15:45:56 Public message

Announcements

2022-12-19 15:45 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY oraz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.272.15.2022 ZAWIAD [...].pdf

I.272.15.2022 ZAWIAD [...].pdf

2022-12-09 12:43 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.15.2022 INFORM [...].pdf

2022-12-08 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO – PRAWNEJ DLA CELÓW REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ NR 2249W KAŁUSZYN – GARCZYN MAŁY – CZARNOGŁÓW – WIŚNIEW NA TERENIE GMINY KAŁUSZYN zamierza przeznaczyć: kwotę 149 000,00 zł brutto
2022-12-05 14:07 Aneta Krążała ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

I.272.15.2022 PISMO [...].pdf

2022-12-05 12:38 Aneta Krążała ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

I.272.15.2022 PISMO [...].pdf

I.272.15.2022 PISMO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 777