Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/34/2022 Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki)

Deadlines:
Published : 24-11-2022 15:57:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 258.86 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2464.99 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularze ofert.7z 7z 288.31 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 352.01 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 3 do SWZ - oświadczenie art. 117.docx docx 354.74 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 4 do SWZ - oświadczenie art. 125.docx docx 150.52 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 346.19 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 353.17 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Zał 8 do SWZ - oświadczenie o równoważności.docx docx 150.09 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 2016.71 2022-11-24 15:57:00 Proceeding
IMOL_ZP_34_2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 845.12 2022-12-05 14:30:50 Public message
IMOL ZP 34 2022 Unieważnienie cz.1-11,13.pdf pdf 626.25 2022-12-07 13:16:58 Public message
ZP 34 Informacja o wynikach.pdf pdf 656.2 2022-12-29 14:23:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 155.52 2023-01-24 14:20:49 Public message

Announcements

2023-01-24 14:20 Dział Zakupów W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-29 14:23 Dział Zakupów W załączeniu informacja o wynikach postępowania w zakresie zadań nr 12,14,15

ZP 34 Informacja o w [...].pdf

2022-12-07 13:16 Dział Zakupów W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postepowania w zakresie części nr 1-11,13.

IMOL ZP 34 2022 Unie [...].pdf

2022-12-05 14:30 Dział Zakupów W załączeniu informacja z otwarcia ofert

IMOL_ZP_34_2022 Info [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę gross w wysokości:
Zadanie nr 1 – 15 200,00 zł
Zadanie nr 2 – 13 600,00 zł
Zadanie nr 3 – 17 950,00 zł
Zadanie nr 4 – 16 900,00 zł
Zadanie nr 5 – 14 300,00 zł
Zadanie nr 6 – 13 910,00 zł
Zadanie nr 7 – 15 600,00 zł
Zadanie nr 8 – 13 710,00 zł
Zadanie nr 9 – 16 500,00 zł
Zadanie nr 10 – 9 800,00 zł
Zadanie nr 11 – 5 400,00 zł
Zadanie nr 12 – 16 750,00 z
Zadanie nr 13 – 1256,00 zł
Zadanie nr 14 – 20 890,00 zł
Zadanie nr 15 – 10 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422