Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-139/22 Zakup i dostawa modemów i routerów, kart SIM oraz świadczenie usł. telefonii komórkowej, mobilnego internetu, telemetrii i świadczenie usługi dla wskazanych nr zapewniającą ochronę danych i urządzeń łączących się z siecią

Deadlines:
Published : 24-11-2022 13:23:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 993.59 2022-11-24 13:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.11.2022 r..pdf pdf 33.19 2022-11-24 13:23:00 Proceeding
ogłoszenie z dn. 30.11.2022 r. o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.8 2022-11-30 13:47:12 Public message
odp. z dn. 02.12.2022 r. na pyt z 28.11.2022 r..pdf pdf 152.73 2022-12-02 14:20:04 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 149.67 2022-12-07 10:41:33 Public message
zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych inf na platformę zakupową.pdf pdf 117.96 2022-12-12 12:28:42 Public message
rozstrzygnięcie z dn. 27.12.2022 r. informacja na platformę zakupową.pdf pdf 281.82 2022-12-27 14:52:49 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.01.2023 r..pdf pdf 502.03 2023-01-10 12:04:20 Public message

Announcements

2023-01-10 12:04 Mariola Lis ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.01.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-27 14:52 Krzysztof Kliman rozstrzygnięcie postępowania z dn. 27.12.2022 r.

rozstrzygnięcie z dn [...].pdf

2022-12-12 12:28 Mariola Lis zestawienie ofert po poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych

zestawienie ofert po [...].pdf

2022-12-07 10:41 Mariola Lis Zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 07.12.2022 r.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 326 309,00zł
2022-12-02 14:20 Mariola Lis odpowiedź z dnia 02.12.2022 r. na pytania z dnia 28.11.2022 r.

odp. z dn. 02.12.202 [...].pdf

2022-11-30 13:47 Mariola Lis ogłoszenie z dn. 30.11.2022 r. o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie z dn. 30. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331