Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2711.38.2022.GS Świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego

Gabriela Słowik
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 24-11-2022 13:02:00
Placing offers : 26-01-2023 10:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.79 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 309.76 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 564.31 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Kalkulacja cenowa.xlsx xlsx 22.73 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 87.19 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 139.81 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 259.33 2022-11-24 13:02:00 Proceeding
Informacja nr 1 dla Wykonawców - 19.12.2022.pdf pdf 198.13 2022-12-19 12:55:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.12.2022.pdf pdf 67.07 2022-12-19 12:55:03 Public message
Informacja nr 2 dla Wykonawców.pdf pdf 198.17 2023-01-03 11:50:00 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.11 2023-01-03 11:50:00 Public message
Informacja nr 3 dla Wykonawców - 5.01.2023.pdf pdf 306.91 2023-01-05 14:10:02 Public message
Załącznik nr 1a do SWZ - Kalkulacja cenowa - nowo obowiązujący 5.01.2023.xlsx xlsx 28.48 2023-01-05 14:10:02 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - nowo obowiązujący 5.01.2023.pdf pdf 155.51 2023-01-05 14:10:02 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy - nowo obowiązujący 5.01.2023.pdf pdf 243.07 2023-01-05 14:10:02 Public message
Informacja nr 4 dla Wykonawców - 11.01.2023.pdf pdf 183.06 2023-01-11 14:16:33 Public message
Załącznik nr 1a do SWZ - Kalkulacja cenowa - nowo obowiązujący 11.01.2023.xlsx xlsx 29.22 2023-01-11 14:16:33 Public message
Informacja nr 5 dla Wykonawców - 13.01.2023.pdf pdf 199.72 2023-01-13 09:43:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.01.2023.pdf pdf 67.36 2023-01-13 09:43:00 Public message
Informacja nr 6 dla Wykonawców - 19.01.2023.pdf pdf 214.63 2023-01-19 09:11:12 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.39 2023-01-20 14:06:30 Public message
Informacja z otwarcia oferty.pdf pdf 150.35 2023-01-26 12:35:15 Public message

Announcements

2023-01-26 12:35 Gabriela Słowik Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-20 14:06 Monika Golińczak Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-19 09:11 Gabriela Słowik Informacja nr 6 dla Wykonawców z dnia 19.01.2023 - zmiana treści SWZ

Informacja nr 6 dla [...].pdf

2023-01-13 09:43 Gabriela Słowik Informacja nr 5 dla Wykonawców z dnia 13.01.2023 - zmiana treści SWZ

Informacja nr 5 dla [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-11 14:16 Gabriela Słowik Informacja nr 4 dla Wykonawców z dnia 11.01.2023 - wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Informacja nr 4 dla [...].pdf

Załącznik nr 1a do S [...].xlsx

2023-01-11 14:07 Gabriela Słowik The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-05 14:10 Gabriela Słowik Informacja nr 3 dla Wykonawców z dnia 5.01.2023 - wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Informacja nr 3 dla [...].pdf

Załącznik nr 1a do S [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2023-01-03 11:50 Monika Golińczak informacja nr 2 dla Wykonawców

Informacja nr 2 dla [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-19 12:55 Gabriela Słowik Informacja nr 1 dla Wykonawców z dnia 19.12.2022 - zmian terminu składania i otwarcia ofert

Informacja nr 1 dla [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-24 13:05 Gabriela Słowik Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 369.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611