Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2022ZP0130 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję czynną rituximab (MabThera 100mg)

Weronika Garstecka
Gdański Uniwersytet Medyczny
Deadlines:
Published : 23-11-2022 09:19:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 120.55 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 481.04 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 258.34 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 2 - JEDZ.doc doc 185.5 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówiania.pdf pdf 110.21 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 3.1 - charakterystyka produktu leczniczego.pdf pdf 1652.1 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 380.73 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 5 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 250.67 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 08.12.2022 r..pdf pdf 228.97 2022-12-08 11:05:50 Public message
załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówiania - modyfikacja z dnia 08.12.2022.pdf pdf 111.66 2022-12-08 11:05:50 Public message
załącznik nr 4 - projekt umowy - modyfikacja z dnia 08.12.2022.pdf pdf 387.38 2022-12-08 11:05:50 Public message
ZESTAWIENIE OFERT GUM2022 ZP0130.docx docx 256.78 2022-12-19 09:48:08 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 244.41 2023-01-02 13:17:36 Public message

Announcements

2023-01-02 13:17 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-12-19 09:48 Weronika Garstecka Zestawienie ofert_19.12.2022

ZESTAWIENIE OFERT GU [...].docx

2022-12-19 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto: 600 000,00 zł
2022-12-08 11:05 Weronika Garstecka Pytania i odpowiedzi 08.12.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

załącznik nr 3 - opi [...].pdf

załącznik nr 4 - pro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 537