Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.175.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasów od północnej strony w budynku Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu przy al. Jaworowej 19.

Deadlines:
Published : 22-11-2022 14:51:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
26.175.2022 SWZ projekt remontu tarasów.pdf pdf 661.46 2022-11-22 14:51:00 Proceeding
26.175.2022 zał edyt.doc doc 179 2022-11-22 14:51:00 Proceeding
BZP publikacja 26.175.22.pdf pdf 83.17 2022-11-22 14:51:00 Proceeding

Announcements

2022-12-02 11:37 Tomasz Niedziela INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późń. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły trzy oferty:

Oferta 1
Vostok Design Wojciech Gawinowski,
ul. Syrokomli 7/2,
30-102 Kraków
Cena oferty brutto: 94 000,00 zł.
Oferta 2
Active Line Marcin Taczalski,
ul. Wojciechowska 7F,
20-704 Lublin,
Cena oferty brutto: 50 563,92 zł.
Oferta 3
Przedsiębiorstwo Budowlane Ada Bud Adam Gierczak,
ul. Komandorska 27/1,
53-342 Wrocław,
Cena oferty brutto: 29 520,00 zł.
2022-12-02 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 19 926,00 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 239