Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WN1/0525/22 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica

Deadlines:
Published : 18-11-2022 12:37:00
Placing offers : 08-12-2022 14:49:10
Offers opening : 25-11-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na obsłudze technicznej systemów kanalizacyjnych służących do świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Kobylnica. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono WZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do WZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisane skany dokumentów.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Zamówienia.pdf pdf 1880.11 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 2575.07 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf pdf 247.33 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie.pdf pdf 219.63 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 305.9 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 RODO.pdf pdf 386.25 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz usług.pdf pdf 182.68 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz osób.pdf pdf 147.74 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz sprzętu.pdf pdf 175.66 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
pliki skompresowane w wersji edytowalnej.7z 7z 15.98 2022-11-18 12:37:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 180.11 2022-12-08 14:46:50 Public message

Announcements

2022-12-08 14:49 Agnieszka Borecka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania na świadczenie usług obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica w związku ze znacznie przekroczoną szacowaną wartością zamówienia.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 551