Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.51.2022 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: „Modernizacja budynków komunalnych” – zad. 2015/28.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 17-11-2022 15:37:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 75.5 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamóienia.pdf pdf 175.81 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 22372.86 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiar.pdf pdf 237.02 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWIORB.pdf pdf 459.87 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.34 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.17 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 853.88 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 701.77 2022-11-17 15:37:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do SWZ.pdf pdf 525.09 2022-11-21 14:51:36 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 520.39 2022-11-25 15:22:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.6 2022-11-25 15:22:30 Public message
Odpowiedź na pytanie2 do SWZ.pdf pdf 528.84 2022-11-29 08:24:44 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 521.73 2022-12-01 10:07:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 531.5 2022-12-02 11:52:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 535.16 2022-12-14 11:28:47 Public message

Announcements

2022-12-14 11:28 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-02 11:52 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 10:07 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-29 08:24 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-11-25 15:22 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo ws. zmiany SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-21 14:51 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 888