Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/11/2022 Dostawa mebli do pracowni hodowli Danio rerio

Marek Szczupski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 17-11-2022 15:02:00
Placing offers : 25-11-2022 14:57:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na dostawę mebli do pracowni hodowli Danio rerio.

Kryteria oceny ofert: cena 100%


Dodatkowe informacje:

  • Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
  • Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Opis zamówienia:

  • Warunki płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
  • Cena zawiera koszty: dostawy i instalacji
  • Przedmiot zamówienia -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)
  • Termin związania ofertą - 30 dni


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 61 854 67 33

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
165224_OPZ_ meble Danio rerio.odt odt 12.64 2022-11-17 15:02:00 Subject of the order
165224_OPZ_ meble Danio rerio.pdf pdf 847.79 2022-11-17 15:02:00 Subject of the order
Umowa na dostawy WZÓR DANIO rerio.docx docx 37.06 2022-11-17 15:02:00 Criterion

Announcements

2022-11-24 11:15 Marek Szczupski Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie uprzejmie informujemy:
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by stół duży, przyścienny składał się z dwóch części (modułów), łączonych śrubami nierdzewnymi lub klamrami. W przypadku konieczności zmiany miejsca ustawienia stołu powyższe rozwiązanie ułatwi jego demontaż i relokację.
2022-11-18 13:59 Marek Szczupski Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 25.11.2022.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Meble do pracowni hodowli Danio rerio Meble do pracowni hodowli Danio rerio

165224_OPZ_ meble Da [...].odt

165224_OPZ_ meble Da [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja - 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Termin realizacji - Do 8 tygodni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Wykluczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).” (0)
7 Wzór umowy - Akceptacja treści umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

Umowa na dostawy WZÓ [...].docx

(0)
8 Pobranie wymiarów z natury - Wykonawca przed realizacją przedmiotu umowy zobowiązuje się do pobrania wymiarów z natury, w miejscach w których zamontowany będzie przedmiot umowy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 187