Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.31.2022.PK Rozbudowa istniejącego systemu bezpieczeństwa sieci dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

Deadlines:
Published : 16-11-2022 08:13:00
Placing offers : 25-11-2022 10:00:00
Offers opening : 25-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.73 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 198.46 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 169.59 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 133.72 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 145.63 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 219.1 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 133.59 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a do SWZ - Wzór umowy cz. I.pdf pdf 3222.27 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6b do SWZ - Wzór umowy cz.II.pdf pdf 187.16 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6c do SWZ - Wzór umowy cz.III.pdf pdf 184.35 2022-11-16 08:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_23.11.2022.pdf pdf 35.91 2022-11-23 12:44:39 Public message
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ_23.11.2022 r.pdf pdf 223.83 2022-11-23 12:44:39 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_23.11.2022.pdf pdf 169.74 2022-11-23 12:44:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.,.pdf pdf 51.33 2022-11-25 12:05:26 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I,II,III.pdf pdf 1075.33 2022-12-05 13:59:28 Public message

Announcements

2022-12-05 13:59 Paulina Kryszałowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I,II,III

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-25 12:05 Zbigniew Chudko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-23 12:44 Zbigniew Chudko WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ_ 23.11.2022
Zmieniony Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_23.11.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_23.11.2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].pdf

2022-11-16 08:56 Zbigniew Chudko Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 362 500,00 zł brutto, w tym na:

- część nr 1 – 240 000,00 zł brutto;
- część nr 2 – 95 000,00 zł brutto;
- część nr 3 – 27 500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417